отписване на ДМА поради кражба Въпрос на PF89 1275 видян

Здравейте!

Как да процедирам при кражба на ДМА? Имам всички необходими документи, но ме интересува самите стъпки при отписване в програмата. До кой месец да наичсля амортизацията, първо да го отпиша и тогава да начисля или има нещо друго?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-06-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
Активът се отписва от Операции/Дълготрайни активи/Изписване. В картонa на актива е необходимо да се попълни поле 'Отписан дата' в Счетоводните параметри и поле 'Отписан дата от ДАП' в Данъчните параметри. След това се начисляват амортизациите за съответния месец.
user-photo
PF89 на 2017-06-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
нещо изпускам ... След като минах през цялата процедура, и давам начисляване на амортизация за месеца, ми излиза, че пак начислява 603/2415 за съответния автомобил.
user-photo
Плюс Минус на 2017-06-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно СС 4, начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

Добави отговор