отписване на ДМА Въпрос на 1326 видян

ДМА отписани в картоните и отразени в оборотната ведомост сентетична към 31,12,2017 година в  инвентаризационния опис и инвевтарната книга излизат като налични.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-12-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъде отписан актив е необходимо в счетоводните параметри да бъде попълнено поле Отписан дата, а в данъчните параметри поле Отписан дата от ДАП.

Добави отговор