отдалечен достъп Въпрос на Nikolay 618 видян

Здравейте,

Въпросът ми е свързан с отдалечен достъп до счетоводния модул.

Компанията ми Разполагам с инсталация на многофирмена версия на Счетоводтсво + ТРЗ.

Имам клиент на който искам да дам достъп до неговата счетводна база за да може да вкарва документите си сам и да прави отделни справки но само в неговата база.

какво трябва да направя?

Какви са стъпките и най- вече да е сигурен достъпа

Поздрави

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-02-21 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се работи в мрежа е необходимо на компютъра сървър да бъде инсталирана мрежова версия на програмата и програма сървър, а на клиентския компютър само мрежова версия. На двата компютъра мрежовата версия трябва да бъде инсталирана в една и съща директория. Повече информация за това може да откриете в меню Помощ / Съдържание / Счетоводство / Инсталиране на сървър и Инсталиране на мрежова версия.
Клиентският компютър, който е в различна сграда (град) се свързва към сървъра като в поле Сървър се записва външният IP адрес на компютъра сървър.
Необходимо е за клиентският компютър да се създаде нов потребител от Сервиз / Права на достъп. За новият потребител могат да бъдат зададени различни права на достъп (да има достъп само до една фирма). Повече информация за това може да откриете в раздел Поддръжка / Ръководства / Склад с Плюс Минус / Права на достъп.

Добави отговор