осчетоводяване покупка на земеделска земя Въпрос на evana 951 видян

Добър ден,

как в програмата се осчетоводява нотариален акт за покупка на земеделска земя? Как земята се показва в инвентарната книга на дружеството?

Благодаря

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-08-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е активът да се добави в Операции/Аналитични признаци към гл. ан. ДА. Ако има издадена фактура, може да се използва документ Фактура покупка. Ако няма издадена такава, може да се използва документ Покупка на стоки без документ с тип ПП и файл prtl.xls
В този документ е необходимо ръчно да се промени счетоводната сметка по дебита.
След това в Операции/Дълготрайни активи/Картони се попълват съответните параметри на актива.
Инвентарна книга се извежда от Отчети/Дълготрайни активи.
user-photo
evana на 2017-08-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря много за бързия отговор,
но в Операции/Дълготрайни активи/Картони кои точно параметри на актив земеделска земя се попълват? При опит да се запишат въведените параметри се появява прозорец, че липсват данни за начислена амортизация и т.н. Параметри, които не се използват при завеждане на земя.
user-photo
Плюс Минус на 2017-08-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно СС4 на времево неограничени природни ресурси (активи, чиято същност не може да се промени в предвидимото бъдеще в резултат на ползването им от предприятията, например: земи и терени; води и водоеми; ефир и други) не се начисляват амортизации. Следователно в картона на актива в програмата е необходимо от падащо меню Начисляване да се избере НЕ и тогава да се запишат данните.

Добави отговор