осчетоводяване на платежно нареждане Въпрос на 470 видян

Здравейте,как мога да осчетоводя платежно нареждане, като към платежното няма фактура за сумата.

Благодаря!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-03-11 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се въведе плащане, по което няма фактура е необходимо:
- Да се избере меню Операции / Банкови операции (клавиш F6);
- В стартирания екран се посочва Банкова сметка (водеща), дата, вид операция (Банка плащане по фактура; Свободна операция);
- В поле Аналитичен признак се избира партньора, към който е плащането;
- В поле Сума се въвежда платената сума;
- Операцията се записва с избор на бутон Запиши операциите.
След получаване на фактурата обвързването на документите може да бъде направено от Операции / Обвързване на платежни документи.

Добави отговор