осигуряване на прага Въпрос на mkireva 1174 видян

Лице работи по ДУК в две фирми.

В едната заплатата му е 2600лв, това е първия сключен договор с лицето, в другата 2000лв.

През месец януари излиза в болнични от 13.01.2016-22.01.2016.

Как трябва да се попълни правилно картона на лице, във връзка със сумите за осигуряване.

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-02-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
В първия картон в поле Сума ЗО и Сума ДОО се въвежда 2600.
Във втория картон в полета Сума ЗО и Сума ДОО се записва разликата до 2600, но за пълен месец.
Например, ако разликата се получава 600 (осигурителния доход за работните дни + трите дни за сметка на работодател т.е 12+3) в поле Сума ДОО се записва 800.
user-photo
mkireva на 2016-02-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
В първия картон в полетата Сума ЗО и Сума ДОО съм въвела 2600. Но при записването на болничния в картона ми се получават следните суми: Брутна заплата - 1833лв. Сума върху, която се начисля ДОО - 1950лв, Сума върху, която се начислява ЗОВ 2055лв.

А не би ли трябвало разликата между 2600лв и 1950лв да я запиша във втората фирма в Сума ДОО и аналогично за ЗОВ.

Но нещо не ми се връзва след това.
user-photo
Плюс Минус на 2016-02-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
В полета Сума ЗО и Сума ДОО се въвежда осигурителния доход, но за пълен месец т.е. без отсъствия.
Не се въвежда разликата, а сума за пълен месец. Т.е разликата се разделя на отработените дни + трите дни за сметка на работодател и получената сума се умножава по работните дни за месеца.
user-photo
Плюс Минус на 2016-02-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
По Вашия пример конкретно в цифри:
1. При първия работодател, където заплатата е 2600
2. В картона на лицето е небходимо да бъде попълнено: Основна заплата- 2600, СУМА ДОО и СУМА ЗО- 2600. Най-вероятно имате попълнена сума и в Осиг. сума – изтрийте я. При вид осигурен 10 и 04, поле Осиг. сума се попълва само когато лицето е назначено на Мин. Осиг. Доход
3. По този начин за месец 01 ще имаме Всичко ФРЗ 1833 и Осиг. доход 1833 лв. за 12 работни дни и 3 дни за сметка на работодател

4. Разликата между 2600 лв.(макс. ОД) – 1833 лв.(ОД при 1-я работодател) е 767 лв.
767:(12+3).20=1022.67
12+3- това са дните в осигуряване за месеца
20 – работните днии за месеца
5. Във втория картон, където заплатата е 2000 лв. В Картона на мястото на Сума ДОО и Сума ЗО пишете 1022.67
6. След въвеждане на болничния лист лицето следва да има също 12 отработени дни и 3 дни дни болничен за сметка на работодател
7. Осиг. доход автоматично следва са се изчисли на 767 лв.

По този начин от двата договора Месечният осигурителен доход е равен на 2600
user-photo
mkireva на 2016-02-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
супер, благодаря

Добави отговор