обновление на програмен продукт Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 2022 видян

Кога очеквате да бъде достъпна новата версия на програмата с промените, които влизат в сила от 01.01.2013г, като се има в предвид, че сме длъжни да подадем болничните листове за м 12.2012 до 15.01.2013г

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-12-28 17 - Беше ли полезен отговорът?
Новата версия ще бъде достъпна веднага след като е готова. След като сте в течение с промените в сила от 01.01.2013, знаете на коя дата са обнародвани кодовете за вид плащане, банковите сметки, декларациите, наредба8 и тн. Правилно сте посочили, че болничните листи трябва да са подадени до 15.01.2013. Освен срокът за тяхното подаване е променено единствено придружителното писмо- не се изисква да се попълва дата на изплащане/начисление на заплатите и дата на подаване на Д1. Само че, самата бланка на писмото е приложение към наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обещетения и помощи от ДОО...., а все още промяната не е обнородвана. в тази връзка е указанието Изх. № 91-01-270/06.12.2012, според което
Във връзка с това след 1 януари 2013 г., до влизане в сила на изменението в
придружителното писмо, не следва да се отказва приемане на документи и/или да се търси
административнонаказателна отговорност в случаите, в които тези реквизити не са
попълнени, както и когато са попълнени данните в настоящия образец и:
- не е вписана датата на изплащане или начисляване на възнагражденията и/или;
- не е вписана датата на подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и/или;
- датата на изплащане или начисляване на възнагражденията е след датата на
представяне на придружителното писмо и/или;
- датата на подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, вписана в
придружителното писмо, е след датата на представянето му в ТП на НОИ и/или;
- датата на представяне на придружителното писмо в ТП на НОИ е по-късна от 2
работни дни след изплащане на възнагражденията, или е по-късна от 2 работни дни след
последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, или е по-късна от 11
дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски (за самоосигуряващите се лица.
user-photo
Плюс Минус на 2013-01-05 3 - Беше ли полезен отговорът?
От 04.01.2013 има публикувана нова версия с всички публикувани нормативни промени до момента. За повече инфо:
http://plusminus.com/bg/blog/715/%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%81-01-01-2013

Добави отговор