обезщетение Въпрос на Manuela 1026 видян

Здравейте,

изчислявам обезщетение по чл. 222. ТД се прекратява сега, което означава, че за база се взима предходния месец 08/2017. В август служителят е ползвал болничен и реално брутната база е по-малка. Програмата взима за база 08/2017, но доходът при пълен месец, а не реално начисления. Така ли следва да бъде. Моля за съдействие.

Благодаря

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-09-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 17 ал. 1 от НСОРЗ в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:
1. основната работна заплата за отработеното време;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
user-photo
Manuela на 2017-09-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Това само потвърждава моята теза, че би следвало да вземе реално начислената заплата, която е в по-малък размер поради болничен. Как мога да го заложа в програмата и защо не ми излиза коректно?
user-photo
Плюс Минус на 2017-09-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 19 ал. 1 от НСОРЗ, когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
Среднодневното брутно трудово възнаграждение се изчислява, като брутно трудово възнаграждение за месеца се раздели на отработените дни.
Ако смятате, че сумата не е коректна може да я коригирате ръчно.

Добави отговор