настройка на справка - наличност в склад с доп.мерна единица Въпрос на vedimexx 574 видян

Здравейте, имаме въпрос относно настройката при извеждане на справка за наличност във всички обекти, като на филтър задаваме само един от обектите. Маркираме количество по допълнителна мярка,тъй като едновременно с килограмите на стоката се следи и доп.мярка - каси.Излиза справка със следните колони: мярка, общо кол-во, мярка2, общо кол-во 2, общо с-ст / до тук справката ни устройва /, но излизат още 5 колони / общо ст-ст, кол-во, кол-во 2, цена, вал., ст-ст /като най-отгоре над петте колона е уточнено, че справката е за склад на едро/.

Според нас трябва да се настрои справката от филтър.Правим тези настройки, като изтриваме последните пет колони с червеното кръсче. Отдолу няма бутон "запиши" и натискаме филтър. Излизаме от програмата и пак влизаме, за да са запомнени настройките. Въпреки всичко няма промяна. Моля за помощ.

Христоскова - счетоводител на фирмата.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-03-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
От бутон Филтър се използва за извеждане на конкретна информация по предварително зададен критерий.
В лявата част на справката се извежда обобщена информация от всички складове, а в дясно по обекти. Ако се извежда само за един склад информацията в двете части ще е равна.
Колона може да се изтрие или добави от бутон Настройка, който е наличен в справка Наличност в текущия обект.

Добави отговор