митническа декларация Въпрос на PF89 1785 видян

Защо в документа митническа декларация има два номера и когато искам да си направя справка за всички осчетоводени митнически декларации примерно не ми излиза дългия номер, който се подава в дневника покупки и е по-важен от гледна точка на данъчните и митнически органи?

Също така искам да знам има ли документ за плащане на ДДС към митницата, който да обвързва плащането на данъка и митата с номера на документа, по който се извършва съответното плащане?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-05-05 3 - Беше ли полезен отговорът?
Номерата на митническата декларация могат да бъдат изведени по следния начин:
- От меню Операции/Осчетоводени документи се избира бутон Печат, които стартира справка Издадени документи.
- Преди да се изведе справката се натиска бутон Настройки и се маркира Пълен номер. Ако е необходимо при всяко извеждане на справката да се вижда този номер, се избира бутон Запиши настройки.
- При избор на бутон Изведи на екран се извеждат всички документи в зависимост от избраните предварителни настройки и колона Пълен номер попълнена с номера на митническата декларация.
Плащането на ДДС към митницата може да се запише:
- От меню Операции/ Банкови операции и от падащото меню Вид операция се избира Банково бордеро.
- След въвеждане на съответната сума операцията се записва от Запиши операциите.
- За да се обвържат документите може да се използва операция Обвързване на платежни документи.
user-photo
на 2016-05-05 4 - Беше ли полезен отговорът?
благодаря!

Добави отговор