максимален доход Въпрос на neli 1171 видян

Здравейте, имаме лице което е назначено по основно трудово правоотношение. Същото получава и допълнително възнаграждение от друг работодател с код за вид осигурен 82. Общо двете възнаграждения за месеца надхвърлят максималния доход 2600. Ние като основен работодател как трябва да попълним картона на лицето/какъв осигурителен доход се вписва/, така че да се приспадне сумата върху която са внесени осигуровки от втория работодател, така че да не се надвишава МОД?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-03-30 1 - Беше ли полезен отговорът?
1.Съгл. чл.6 ал.10 от КСО - Лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1

2.Съгл. чл.4 от НЕВД - Когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Във Вашия случай за лицето с вид осигурен 01 би следвало да се декларират и внесат осигурителни вноски върху пълния размер на възнаграждението по основното трудово правоотношение.

Добави отговор