липса на дебитни обороти по 401 Въпрос на 425 видян

Здравейте, при осчетоводяване на фактура покупка платена в брой в оборотната ведомост за периода се отразяват само кредитни обороти по с-ка 401. При преглед на осчетоводени документи в колоната платено има суми, отговарящи на пълната стойност на фактурата. Моля за отговор и решение на проблема

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-02-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
При въвеждане на фактура покупка платена в брой автоматично се съставя статия 401 / 501. Тази статия не се записва в случай че е маркирано РКО при плащане в брой.
Необходимо е да се изтрие документа и да се въведе отново.
Ако все още се получава проблема, моля свържете се с обслужващият Ви офис.

Добави отговор