кредитно известие за аванс, намаляване на дан. основа Въпрос на 758 видян

Здравейте! Платен е аванс от 12000 лв. с ДДС. Доставят ни материали за 1100 лв. За разликата от 100 лв ни издават КИ за намаляване на дан. основа. Понеже става въпрос за аванс, при осчетоводяване на КИ програмата не включва КИ в дневниците по ЗДДС. 

В тази ситуация също ли се използва Протокол, въпреки че няма разваляне на доставката?

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-03-07 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да постъпи Кредитното известие в дневника по ДДС е необходимо преди да се запише документа да се маркира Влиза в дневника по ДДС.
user-photo
dani_anpet@abv.bg на 2018-03-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
Маркирала съм, но пак не е в дневника=
user-photo
dani_anpet@abv.bg на 2018-03-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
Получи се, но не ползвах не документ фактура с отстъпка, а само фактура.
user-photo
Плюс Минус на 2018-03-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
Които и от двата шаблона да се използва Фактура покупка с ТО (с файл facttop7.xls) или Фактура покупка (с файл facturap7.xls) при включена отметка Влиза в дневника по ДДС документът се включва в Дневник покупки.
user-photo
ACC на 2018-03-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
То се е получило, но дали е коректно така. От 2017 година има ред за документиране развалянето на доставка, за която е платен аванс и в този случай данъчния кредит, който сте използвали за аванса трябва да върнете като го отразите с протокол в дневниците, а не с фактурата.

Добави отговор