коригиране на партиди Въпрос на kroma 1322 видян

Как може да се коригира техническа грешка в изписването на партидите, без да се изтриват и въвеждат на ново покупките. Забелязах че при въвеждането на партидите на стоките е допусната техническа грешка и е пропусната една цифра - как може да бъде отстранена тази неточност, за да бъде коректно изписана партидата на стоката при продажбата.

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-10-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
Опитайте да преотворите документите от екран Осчетоводени документи, с които е въведена партидата и да промените името в тях. След това с бутон Промени се презаписват документите.
Важно! Задължително е документът да се преотвори със същия шаблон, с който е бил първоначално записан.
user-photo
kroma на 2015-10-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
Добре, а как да разбера с какъв шаблон е въвеждан документа първоначално. Въвеждането на стоката става от модул Склад - Документи - Приходни- Фактура покупки -партиди.
user-photo
Плюс Минус на 2015-10-09 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се промени името на партидата във фактура покупка с партиди:

1.В екран Документи (F4), трябва да се добави документ: Фактура с партиди - тип: +ФЕ, файл: factpprt7.xls и да се запише чрез бутон Запиши.
2.В Осчетоводени документи се стъпва на фактурата, с която е закупена стоката със сгрешена партида. Натиска се бутон "Отвори..." и от падащото меню се избира Фактура с партиди.
3.Фактурата се отваря и в нея се променя името на партидата.
4.Натиска се бутон Промени - за запис на променения документ.
user-photo
kroma на 2015-10-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря за отговора

Добави отговор