корекция на подаден ДДС дневник Въпрос на 1311 видян

Здравейте,

Подала съм дневник за  покупки месец юли с фактура, чиято основа откривам че е грешна. Как мога да коригирам тази фактура - анулиране на фактура ? Когато я записвам правилно през месец януари, програмата не запомня записа, защото казва че има вече въведена такава фактура! 

Благодаря за отговора!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-01-23 4 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е фактурата с грешна данъчна основа да се анулира:
- От меню Операции / Осчетоводени документи да се отвори документа, който ще се анулира;
- След като се стартира документа в поле Месец, се въвежда месеца, през който се анулира документа (месеца, в който да се отрази в дневник за продажбите) във формат уууумм;
- Избира се бутон Анулиране;
- В меню Сервиз / Настройка на параметрите / Документи и отчети в поле Дневник на продажбите е необходимо да се добави –ФЕА.
За да въведете фактурата с правилната данъчна основа е необходимо да се промени типа на документа в информационния ред - от -ФЕ на -ФЕ1. За да постъпи в дневника на продажбите е необходимо в меню Сервиз / Настройка на параметрите / Документи и отчети в поле Дневник на продажбите да се добави -ФЕ1.

Добави отговор