код регистрация Въпрос на Maia 1094 видян

Как се прилага този код регистрация?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-07-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
По и-мейл трябва да Ви е изпратен активиращ ключ за регистрация. За регистриране на програмата стъпките са следните:

1. През трета отметка - Input activation key;
2. Въвеждате сериен номер и кода, получен от нас;
3. Бутон Activation;
4. Бутон Finish.

Ако има проблем, може да се свържете с обслужващия Ви офис.
user-photo
Maia на 2017-07-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
Извинете, грешката е моя, имах предвид " код прекратяване " свързан с ТД и увед.по чл.62 . Код 1 или 2 ?
user-photo
Плюс Минус на 2017-07-03 2 - Беше ли полезен отговорът?
Код 1 се попълва, когато осигуряването е прекратено на основание извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Код 2 се попълва, когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване: чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони.

Избраният код се отразява в кл. 15.1 на Декларация 1. Кодът не се отразява в Уведомленията за ТД по чл. 62.

Добави отговор