код по ЕКАТТЕ Въпрос на S.A. 1028 видян

Здравейте, имам проблем с кода по ЕКАТТЕ при прекратяване на ТД. Във връзка с новите изисквания сме направили необходимото, а именно декларирали сме кода по ЕКАТТЕ на всеки един служител и във връзка с това този код е вкаран и в личните картони. Но когато се налага да освободя служител в уведомлението не ми се генерира автоматично, а се налага ръчно да го поправям в самия файл за подаване. Как може да се оправи този проблем, за да не се налага всеки път да се прави тази корекция?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-08-01 1 - Беше ли полезен отговорът?
При прекратяване на регистриран договор се попълва:
- Код на работодател;
- ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП;
- Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП;
- Основание на договора;
- Дата на сключване;
- Дата на прекратяване;

Не е необходимо да бъде попълнен Код по ЕКАТТЕ.

Добави отговор