клониране на служител Въпрос на petrolium 712 видян

Здравейте, бих искала да попитам, възможно ли е да се клонира два пъти един  служител в един и същ месец? Първият е поради промяна на работното време, а вторият за да му начисля обезщетение по чл.222.

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-06-18 2 - Беше ли полезен отговорът?
Да, служителят може да бъде клониран повече от веднъж в месеца. Второто клониране се прави на новия картон (този без датата след името).
user-photo
petrolium на 2018-07-04 1 - Беше ли полезен отговорът?
Здравейте отново, имам следният въпрос: изплащам обезщетението по чл.222 на 02.07, за период (01-30.06), служителят ми фигурира в Д1, но осигуровките за обезщетението не излизат в Д6. Защо?
user-photo
Плюс Минус на 2018-07-04 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведат осигуровките за обезщетение по чл. 222, ал. 1 в Декларация образец 6 е необходимо за Вид плащане да се посочи Дължими вноски съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 от КСО /вид осиг. 27/.
Подробна информация може да бъде намерена в раздел Блог статия Особености при подаване на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за обезщетения по КТ.
user-photo
petrolium на 2018-07-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря за отговора. Подадох Д1 и Д6, но ми бяха отхвърлени
- Дата на начисляване/ изплащане не може да е в бъдещето.
- Дата на начисляване/ изплащане не може да е след датата на изпращането на декларацията.
Може би, трябва да ги подам м,08, тъй като обезщетението е платено на 02.07?
user-photo
Плюс Минус на 2018-07-04 1 - Беше ли полезен отговорът?
Декларации образец 1 и образец 6 за вид осигурен 27 се подават от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

Добави отговор