как се прави корекция на вече подаден болничен? Въпрос на ltd_komers 402 видян

Подаден е болничен и е приет от НОИ.Обаче се оказва,че трябва да се направи корекция.Как може да стане това с програмата?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-07-25 2 - Беше ли полезен отговорът?
Корекция на вече подаден болничен се прави като:
- маркирате лицето в дървото с персонала
- стартирате Справки / Личен състав / Издадени документи подробно
- в справката избирате бутон Изведи
- преотваряте записания болничен
- в падащото меню за Вид на подаваните данни избирате КОРЕКЦИЯ
- попълвате необходимите промени
- с бутон Запиши презаписвате документа
- от Операции / Обезщетения ДОО формирате коригиращия файл.
В указанията за попълване на приложение № 9 е посочено "Не се коригират: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето,
издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой
правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на
удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се
заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни."

Добави отговор