изчисляване на платен отпуск Въпрос на PF89 3370 видян

Здравейте! През м.Октомври лицето прави 1 година стаж по специалността и от Ноември започваме да начисляваме ДТВ за стаж и професионален опит. Заплата е 420 по 0,6% = 2,52 лв. Брутното трудово възнаграждение ни е 422,52 лв.
Но през Ноември лицето използва 15 дни платен отпуск и изчисленията, които направи програмата са:
Брутно заплата за 10.2016 = 420 лв.
Р.дни 10.2016 =21
Р.дни 11,2016 = 22
Коефициент= 21/22 = 0,954545
Отработени дни 10.2016 = 21
База = (420/21)*0,954545=19,09 лв.

Заплата за 11.2016 = (420/22)*7 дни=133,64 лв.
ДТВ за стаж = 133,64 лв. * 0,6% = 0,80 лв.
Платен отпуск = 19,09 * 15 дни = 286,35 лв.
Общо начисления = 420,79 лв.

Не трябва ли да бъде изчислена добавка, с която начисленията при използване на платения отпуск да бъдат равни на тези, които би получил работника при 22 отработени дни през Ноември?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-20 2 - Беше ли полезен отговорът?
Добавката се начислява само при увеличение на основната работна заплата. Справка може да направите в НСОРЗ чл. 21, ал. 1. Заплащането на платения отпуск е уредено в КТ чл. 177

Добави отговор