изтриване на склад Въпрос на Amy 1427 видян

Здравейте! При създаване на нови складове са били объркани връзките между аналитичностите. Има заведени материали под формата на аналитичности в Обекти, вместо в Материали. Като цяло наличностите в складовете са верни, но са натрупани фалшиви обороти, поради двойното вземане на аналитичните признаци. Поради тази причина искам да изтрия новите складове и да ги създам наново. Възможно ли е това да стане, без да се промени финансовия резултат? В бъдещите складове ще въведа като начални количества тези, след направена инвентаризация.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-05-18 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъдат изтрити складовете, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия като преди това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се направи архив:

1/ В основния екран на Склада, от падащото меню поле Обект се избира този, който трябва да бъде изтрит.

2/ Позиционира се маркера в полето с името на обекта.

3/ Избира се от клавиатурата Ctrl+Delete, при което се изтрива избрания обект.

Внимание!!! Тази функция изтрива склада с цялата информация за наличност и движение на стоки в него!

Преди да извършите тази операция се свържете с обслужващия Ви офис, за да се изясни конкретната причина за изтриването на тези обекти.

Добави отговор