изтриване на вече начислен и осчетоводен месец Въпрос на 278 видян

Искам да направя корекция на вече начислени и осчетоводени заплати, по скоро да го изтрия, както беше м ПМ6. 

ОТКЪДЕ ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-07 1 - Беше ли полезен отговорът?
Осчетоводяването на заплати се записва като тип документ ЗАП. То може да бъде изтрито от меню Журнал на документите.
За да се промени начисляването е необходимо да се нанесат необходимите корекции и да се избере отново от бутон Начисли.

Добави отговор