изравняване на ДОД за 2016 Въпрос на Zlatina Ivanova 1219 видян

Здравейте,

Трябва да преизчисля за 2016 ДОД, но ми направи впечатление, че в справката за годишно изравняване на ДОД в "изключи вид осиг.:" фигурира и код 10.По принцип и по ДУК нали влизат в преизчисляване на ДОД? Защо е включен този код там?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-01-19 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно Чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ - Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
Годишно изравняване на данъка за лице с вид осигурен 10 се прави, когато основното му работно място е в съответната фирма. Тогава трябва да изтриете код 10 от изключените видове осигурени

Добави отговор