изпращане на фактури Въпрос на Natalia 157 видян

Бихте ли обяснили как става автоматичното изпращане на фактури до клиент.

 Прочетох указанието на стр 189 от помощ заплати.

В главна аналитичност Клиенти на последния ред въведох E-MAIL, на всеки клиент е добавен имейл адреса.

След като дам "изпрати" от фактурата продажба ,се отваря прозорец в който би трябвало имейла на клиента да е попълнен автоматично, но той не е. При добавяне на  адреса ръчно и при изпращане дава грешка "no angle-addr"

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-05-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Имейл адресите на контрагентите се въвеждат като значение на параметър EMAIL. Може да се провери дали правилно е изписано името на параметъра в екран Аналитични признаци.
След това в Сервиз / Настройки / Email се въвеждат данните за имейл адреса, от който ще се изпращат.

Добави отговор