издаване на декларация за съответствие Въпрос на 1244 видян

има ли възможност програмата автоматично да издава и декларация за съответствие  въз основа на фактурата?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-06-23 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведе автоматично декларация за съответствие, е необходимо във фактурата да се включи отметка 'Сертификат'. Отметката се намира най-долу на помощната таблица вдясно на документа. За да може декларацията да се преотвори от Операции/Осчетоводени документи, в Документи (F4) се добавя документ с тип -ПС и файл sertifikat.pm
user-photo
на 2017-06-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
Този сертификат има само наименованието на стоката и № на сертификат от производител, няма партиди и не може да се обвързва с документите които се издават, а именно фактура с партиди.
user-photo
Плюс Минус на 2017-06-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
Във фактура продажба с партиди не е предвидено да има отметка Сертификат. Може да се свържете с обслужващия Ви офис за информация, относно алтернативни начини за обвързване на двата документа.

Добави отговор