заплата за м.12.2015 на ДУК Въпрос на 970 видян

Заплатата  на собственик, който е с ДУК за м.12.2015 е изплатена на 30.12.2015 г. В какъв срок трябва да се декларира удържания данък общ доход от заплатата за м.12.2015 г.?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-19 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 4 (а) от Наредба Н-8 Декларация образец № 6 с данни за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
Във Вашият случай Декларация образец 6 се подава от 1 до 25 Януари.

Добави отговор