еденична цена Въпрос на 512 видян

Налага ми се да въвеждам единична цена с 4 цифри след десетична запетая. Как да направя настройката така че да не я закръглява на втора цифра след запетая?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-11-10 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да може да излиза цената до четвъртия знак след запетаята в даден документ е необходимо:
- От меню Документи (F4) да се маркира документа (например Фактура покупка) и да се натисне бутон Редакция.
- Маркират се полетата от колона Ед.цена и се натиска меню Формат / Полета / Number и в поле Type се записва 0.0000
- От меню Файл / Запиши се записва направената промяна.

Добави отговор