дублиране номера на фактури за продажба Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 1147 видян

Здравейте, поради допусната е грешка в дневник за продажби м 01.2016г в него е въведен грешен контрагент, но вярна фактура, след откриване на грешката сме уведомили съответното НАП и през текущия период ще трябва да въведем грешният контрагент и фактура със знак - (анулиране), а правилният като нормална фактура, но софтуерът ще отчете документа, като дублиращ и няма да го осчетоводи, моля уточнете как да въведа фактурата, така че да се осчетоводи макар и с дублиран номер

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-02-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се анулира фактура продажба в месец, следващ месеца на издаване е необходимо:
- От меню Операции / Осчетоводени документи да се отвори документа, който ще се анулира;
- След като се стартира документа в поле Месец, се въвежда месеца, през който се анулира документа (месеца, в който да се отрази в дневник за продажбите) във формат уууумм;
- Избира се бутон Анулиране.

За да се въведе редовната фактура със същия номер е необходимо в Информационния ред (над таблицата със счетоводни операции) да се промени типа на документа например на –ФЕ1.
В меню Сервиз / Настройка на параметрите / Документи и отчети в поле Дневник на продажбите е необходимо да се добави –ФЕА,-ФЕ1.
user-photo
НАТАША ПЕТРОВА на 2018-02-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Направих необходимите настройки, но като въвеждам редовната фактура, която е от 2016г и въвеждам за месец 201802, в дневника за продажби тя липсва, а ако и дам дата например 01,02,2018 ми се включва в дневника, като вид документ -фе1
user-photo
Плюс Минус на 2018-02-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Преди да се изведе дневника е необходимо да се маркира Проверка за закъснели документи до 10г. назад.

Добави отговор