допълнително въвеждане на проф стаж Въпрос на 1057 видян

Здравейте!

Лице е назначено на работа от 01.04.2016г. Едва на 23.06.2017 носи трудова книжка, от която установяваме, че има 10 години професионален стаж.

Как е правилно да се постъпи? Да клонирам служителя и в нов картон да посоча професионален стаж или директно да променя в съществуващия картон?.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-06-26 2 - Беше ли полезен отговорът?
Стажът може да се въведе директно в картона такъв, какъвто трябва да бъде към месеца, посочен в поле До месец. Клониране може да се използва, за да се проследява информацията за задни периоди. Например: при промяна на заплата, длъжност, работно време и други. Ако е необходимо да се запази информацията за проф. стаж в картона, преди лицето да е представило трудовата си книжка, може да се използва клониране и по новия картон да се въведе проф. стаж, а по стария ще остане стажът, който е въведен първоначално.

Добави отговор