документи за заприхождаване и разпределение на разходите Въпрос на 215 видян

В 6 версия използвах следните документи-заприхождаване на продукция,разходни норми и разпределение наразхода.Как да добавя същите докемнти в 7 версия-трябва ми името на файла и името на документа

1 Отговора

user-photo
PlaNed на 2020-02-10 2 - Беше ли полезен отговорът?
"Правя си ""справочник"" на база дадени отговор и ще го споделя отново:

Разходна норма К prcalculation.pm
Изписване на материали със заприхождаване на продукция ЗП przaprisk.pm
Протоколът за лични нужди -ПЛН protocolLN.pm
Сметка нотариус продажба  -СН smetkaNotariusm.pm.
Прихващане ПРИХ prihvani.pm
Мемориален ордер МО typeOperations.pm
Протокол по чл. 111 -ПО protocol111.pm
коефициента по чл.73 КОЕФ vatcoef.pm

За следните протоколи са дадени противоречиви насоки, но не получих отговор как винаги типът е -П, след като в съществуващите в описанието документи имаме:
Протокол чл. 117 -П protocolES1

След това получхме и следните съвети:
+---- Плюс Минус на 2019-12-031
+---- В програмата към момента е добавен Протокол за въвеждане в експлоатация
+---- на дълготраен амортизируем актив съгласно чл. 58 от ЗКПО,
+---- който е с тип -П и файл protocol58ZKPO.pm.

+---- Плюс Минус на 2019-12-031
+---- Необходимо е да стартирате Документи (F4) и да изберете бутон Добави.
+---- Протоколът по чл. 90 е с тип -П и файл protocol90.pm"

Добави отговор