документи внос Въпрос на PF89 2399 видян

Здравейте,
За първи път ми се налага да осчетоводявам митническа декларация и понеже има голям набор от документи не зная през какви стъпки да мина в програмата, за отчета всичко коректно в следната ситуация:
1. Фактура за внос на плодове от Македония - 3510 евро.
2. Фактура от Областна дирекция по безопасност на храните с основание "внос трети страни - проверка документи и др." - 79 лв.
3. Фактура от Областна дирекция по безопасност на храните с основание "такса ССК внос" - 50 лв.
4. Транспортна фактура от българска фирма за - 500 лв.
5. Митническа декларация със следните полета:
   - т. 42. цена на стоката - 3510 евро.
   - т. 45. уточняване - 250 лв.
   - т. 46. статистическа стойност - 7114.96 лв. (3510*1,95583 + 250)
   - т. 47. изчисляване на вземанията:
          А00 - 7114,96 * 0 % = 0 лв.
          В00 - 7493,96 * 20 % = 1498,79 лв.
          Всичко: 1498,79 лв.
А поле счетоводни данни има още:
А: 250;
D: 250;
F: 250;
0: 129.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-10-05 2 - Беше ли полезен отговорът?
1.За осчетоводяване на фактурата за внос на плодове се използва документ фактура INVOICE invoicev7.xls
2.За осчетоводяване на издадените фактури по т. 2 и 3 се използва фактура покупка facturap7.xls
3.За разпределението на транспорта се използва фактура транспорт facttoptr7.xls. От поле По документи/Insert се извиква фактурата за внос. Маркира се отметка фактура транспорт и в поле Ст/ст транспорт в лв. се попълва стойността на транспорта за разпределение
4.В митническата декларация/md_razp7.xls/ се извиква фактурата от т. 1. В поле Статистич. ст-ст се попълва стойността от митническата декларация. В останалите полета се попълват данните, за да се изчисли ДДС.
user-photo
PF89 на 2015-10-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
И все пак не ми става ясно от типа на документа митническа декларация, предоставен от програма кои полета да използвам. Данните, които имам в митническата декларация на хартиен носител не представляват нито екотакси, нито ел. обработка, нито акциз, нито мито. Или може би греша ...
user-photo
Плюс Минус на 2015-10-05 2 - Беше ли полезен отговорът?
Може да използвате поле Митни сборове, в което да отразите начислените такси.

Добави отговор