доброволно пенсионно осигуряване Въпрос на As44 1070 видян

Как се отразява в програмата, когато само един работник пожелае работодателя да внася суми за доброволно пенсионно осигуряване?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-11-04 1 - Беше ли полезен отговорът?
В екран Заплати се използва перо 225 Доброволно пенсионно осигуряване. В това перо се въвежда ръчно сумата за съответния месец.
Ако сумата е постоянна всеки месец, може да се зададе като Постоянно разплащателно перо. Изпълняват се следните стъпки:
1.От екран Персонал, в Постоянни разплащателни пера се кликва 2 пъти. Отваря се таблица за избор на перо.
2.Избира се перо 225 Доброволно пенсионно осигуряване.
3.В колона Сума се въвежда стойността, която трябва да се удържи.
4.В екран Персонал, се дава бутон Запиши.

Добави отговор