декл.1 и 6 за код 27 Въпрос на 1508 видян

Лицето, получава обезщетение за период от 2 месеца - от 12.01 до 12.02.2015 . Как да подам само за него декларациите, за да бъдат равни. За м.01 съм подала за др.служители.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-03-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Последователността за въвеждане на обезщетението е следната:
1. Необходимо е де се създаде нов картон с вид осигурен 27
2. Периодът на обезщетението се записва в полета Дата на постъпване(30.01.2015) и дата на напускане(28.02.2015).
3. Не се попълва работна заплата
4. Въвежда се работна седмица и работно време
5. Размерът на обезщетението може да се изчисли автоматично от Операции/Обезщетения по КТ

Относно обр. 6 - Необходимо е да изберете на допълнителен ред Вид плащане: Дължими вноски съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 КСО /вид осиг. 27/

Добави отговор