данъчна амортизация Въпрос на PF89 1039 видян

Съгласно Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец.

В програмата е заложен първия вариант - от началото на месеца, в който данъчния амортизируем актив е въведен в експлоатация. Има ли възможност да ползвам втория?

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-02-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
В поле Дата на завеждане в дан.ам.план се въвежда месеца от който да започне да се начислява данъчна амортизация.

Добави отговор