9424 - за ЕГН/ЛН/ЛНЧ/СлН 7812310529, флаг ЕГН, № на БЛ E20171128739 - Съществува документ с код на операцията "Представяне" за ключовата комбинация от полета. [Bulstat, EGN, FlagEGN, PatientsChartNumber, CodeOperation]

Какво означава тази грешка в системата на НОИ