граждански договор Въпрос на siska 569 видян

Здравейте, искам да попитам защо не се отчитат в синтетичната оборотната ведомост сумите по гражданския договор ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-07-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ако имате записана сметка за изплатени суми за лице на граждански договор в модул Заплати, може да използвате Операции / Автоматично осчетоводяване на заплати. В операцията автоматично се извеждат сумите от записаната сметка. След запис на осчетоводяването на заплати, оборотите по синтетичните сметки автоматично постъпват в модул Счетоводство / Отчети / Оборотна ведомост / Синтетична.

Добави отговор