генериране файл за НОИ -прил 10-промяна в обстоятелства Въпрос на 708 видян

Здравейте!

Има ли някаква особеност при попълване на прил. 10, когато има промяна в обстоятелствата. Попълвам, записвам, след това от опция Обезщетения от ДОО избирам от падащато меню прил. 10, но изобщо не излиза не излиза името на лицето. Нищо не излиза всъщност и не мога да генерирам файл за НОИ. Конкретния случай е, служителка се връща на работа преди изтичане на отпуск по 164 ал.1-отглеждане на дете до 2 години. 

Опитах и прил. 8/ за 50% право от НОИ/ да попълня и след това пак да генерирам 10-не става.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-09-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да се направи справка от меню Справки / Личен състав / Издадени документи подробно каква е датата на документ ОТС10, за конкретното лице.
За да се изведе удостоверението в меню Операции / Обезщетения от ДОО е необходимо датата на приложение 10 да е от месеца за който ще се генерира файл, т.е. да е от месеца посочен в поле Е-Парични обезщетения за месец (yyyymm).

Добави отговор