в дневник продажба липсва кабова бележка Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 311 видян

В дневника за продажби липсват въведените касови бележки, в настройки са въведени документи КБ в дневник продажби

1 Отговора

user-photo
Костадин на 2020-01-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Уверете се, че касовите бележки са осчетоводени с отметка Участва в дневниците на продажбите, както и в настройките за дневниците КБ да е изписано на кирилица, с големи букви.

Добави отговор