въвеждане на начални салда склад Въпрос на 203 видян

КАК СТАВА ВЪВЕЖДАНЕТО НА НАЧАЛНИ САЛДА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА С ПРОГРАМНИЯТ ПРОДУКТ В

МОДУЛ СКЛАД В ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИР НАПРИМЕР СКЛАД 1 ИЛИ СКЛАД 2

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ако се създава нова база началните количество могат да бъдат заредени от файл по следния начин:
- Стартира се екран Аналитични признаци и с десен клик на мишката се стъпва върху произволна аналитичност и се избира Запис / четене от файл
- С ляв клик на мишката се стъпва върху Четене на аналитични признаци
- Маркира се Добавяне на данните от файла в склад и от поле Склад се избира склада, в който да бъдат добавени
- Избира се бутон Четене и се посочва файла, който ще се прочита
- След като файлът бъде прочетен, в екран Склад се ибира Операции / Инвентаризация и се записва документа с дата 01.01. на съответната година.
Ако в текуща база трябва да се заредят начални количества, в модул Склад се използва Операции / Инвентаризация.

Добави отговор