въвеждане на банкова сметка в платежни нареждания при модул ТРЗ Въпрос на mariya 186 видян

Здравейте!

Ползвам Плюс-минус 7 модул ТРЗ, многофирмен вариант.Създала съм нова фирма като съм въвела всички данни за фирмата в основните параметри , както и банковата сметка.При извеждане на платежните нареждания не мога да добавя IBAN-а на фирмата в платежните нареждания,т.е. не мога да запиша банковата сметка като аналитичен признак към раздел Банки.Прочетох наръчника в частта за извеждане на платежни нареждания,но потози начин , както аз го разбрах- не става.

Моля за съдействието ви!

Найденова

 

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-13 1 - Беше ли полезен отговорът?
В платежните нареждания банковата сметка на наредителя се зарежда от въведената в екрана с параметри на фирмата или може да се избере от екран АП като трябва да са попълнени значения на параметри IBAN, BIC и банка.
user-photo
mariya на 2020-02-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Явно не четете въпроса.Или модул ТРЗ е "орязан" от всякакви възможности ,които в старата версия ги имаше, или моята програма нещо не е наред.При мен не намерих къде има възможност за въвеждане на аналитични признаци.
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-13 1 - Беше ли полезен отговорът?
Банковата сметка се добавя в поле Избор на IBAN на наредителя по следния начин:
- Маркира се БАНКОВИ СМЕТКИ и се избира клавиш Insert;
- Отваря се празно поле за въвеждане на наименованието на аналитичността;
- В колона Значение се попълват IBAN и BIC и се избира бутон Запиши.
user-photo
mariya на 2020-02-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
Много ви благодаря!
Сега отговорът е изчерпателен.
Приятнс събота и неделя!

Добави отговор