балансова стойност на активите Въпрос на krastina79 309 видян

Здравейте, при начисляване на амортизации и в края на годината начисляване на данъчни амортизации в ОВ балансовата стойност на активите не се намалява с начислените амортизации.

Какво трябва да се направи, за да излизат стойностите коректно

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Счетоводните и данъчните амортизации се начисляват от меню Операции / Дълготрайни активи бутон Амортизации. С начисляването на счетоводни операции се съставят и съответните счетоводни операции. Данните за тези операции се взимат от картона на активите.
Необходимо е да се провери дали са попълнени коректно картоните и дали сумите по счетоводните операции верни. Трябва да се провери дали е осчетоводен правилно документа за придобиване на актива.
Ако имате затруднения, моля свържете се с обслужващият Ви офис.

Добави отговор