база изчисление на болничен Въпрос на monolit 1068 видян

Здравейте, във фиша на лицето, при въвеждане на болничен не излиза базата за изчислението на първите три дни, за сметка на работодателя. Какъв може да е проблема?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-15 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да не излиза сума в екран Заплати на код 13 Болн.за сметка на работод. най-вероятно няма сума на код 101 Заплата или в поле Осн.запл. в картона на лицето.
Ако са попълнени тези полета и все още има проблем, моля свържете се с обслужващият ви офис за изясняване на проблема.
user-photo
monolit на 2018-01-17 1 - Беше ли полезен отговорът?
Може би не се изразих правилно. Сумата излиза на код 13. Не излиза в базата за изчисляване в екран Отсъствия на лицето, където се въвеждат дните.
user-photo
Плюс Минус на 2018-01-17 2 - Беше ли полезен отговорът?
В екран Отстъствия в колона База за пресмятане не се извежда сумата на отсъствие с код 13, а тя се зарежда автоматично в екран Заплати на перо 13.
Колона База за пресмятане се попълва само за отсъствия Платен отпуск.

Добави отговор