ако ме уволнят дисциплинарно ще загубя ли последната заплата Въпрос на Plamen Dimitrov 766 видян

1 Отговора

user-photo
scarletrumy на 2012-08-19 0 - Беше ли полезен отговорът?
Възнаграждението, което е отработено не се губи, т.е. работодателя трябва да Ви го изплати.
От друга страна съгласно чл. 222, ал. 2 от Кодекса на труда при дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
Целта на обезщетението е да компенсира вредите понесени от работодателя в резултат на виновното поведение на работника или служителя, последица от което е налагането на дисциплинарно наказание.
Тези действителни вреди са обвързани с оставането на работодателя без работник или служител до изтичане срока на трудовия договор. Когато работодателят не е намерил работник или служител, който да назначи на мястото на уволнения, обезщетението е в размер на брутната работна заплата за времето до изтичане срокът на договора. Когато на мястото на уволнения е назначен друг работник или служител, обезщетението не се дължи.

Добави отговор