ЮЛ с нестопанска цел Въпрос на DimanaP 251 видян

При работа с Плюс Минус,за да се извеждат автоматично данните в ОПР на предприятията с нестопанска цел трябва отчитането на разходите да се организира така,че разходите за регламентираната дейност да се отразяват пряко чрез дебитиране на сметките от група 71.Така чистите обороти на тези сметки ще се изведат в раздел А.-Разходи за регламентирана дейност на ОПР,а чистите дебитни обороти на сметките от гр.60 за извършване на административни разходи ще се отразява в раздел Б.Административни разходи.

Този цитат е от ръководството,но не ми става ясно какво точно трябва да се направи.Може ли да го обясните стъпка ,по стъпка как точно трябва да се дефинират и организират сметките?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-05-17 1 - Беше ли полезен отговорът?
Организирането на счетоводните сметките е въпрос на политика на предприятието.
Натрупаните разходи по сметките от група 60 разходи по икономически елементи се приключват в сметки от група 61 разходи за дейността. Натрупани разходи в сметките от група 61 трябва да се дебитират към съответната приходна сметка от група 71.
Оборотите по сметки от група 71 приходи на юридически лица с нестопанска цел се приключват в сметка 125.
В раздел А Разходи за регламентирана дейност на Отчета за приходите и разходите се извежда чистия дебитен оборот на сметките от гр. 71 т.е. дебитнитния оборот от група 71 минус взаимния оборот на група 71 със сметка 125.
В раздел Б Административни разходи се извежда дебитния оборот на сметка 614 т.е. разходите отнесени по дебита на сметка 614.
user-photo
DimanaP на 2019-05-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря. Има ли начин при осчетоводяване на фактури за покупка автоматично да се разпределят разходите за регламентирана и за стопанска дейност? Например с коефициент 0.20 за стопанската дейност и 0.80 за регламентираната дейност.Къде може да се заложи този коефициент?
user-photo
Плюс Минус на 2019-05-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
В документ Фактура покупка с ТО (с тип +ФЕ, файл facttop7.xls )е предвидена възможност за автоматично приключване в гр.61 на всеки ред от фактурата, но някак как да се разпредели автоматично с посочените коефициенти. Може при въвеждане на фактурата аналитичностите да се разделят на два реда със съответните суми.

Добави отговор