Ширина на колоните в екран Осчетоводени документи Въпрос на Плюс Минус 649 видян

Как мога да настройвам ширината на колоните в екрана Осчетоводени документи, във версия 6.999 на Плюс минус?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Във версии след 6.999, можете да промените размера на колоните като позиционирате маркера на мишката в заглавния ред на колоните, така че стрелката да стане двойна, и с преместване да ги промените. Зададената по този начин ширина се запазва до излизане от програмата. За да фиксирате размер на колоните за постоянно, направете следното: Влезте в екрана Осчетоводени документи, и натиснете бутона [Настройка].
Там са посочени имената на всички колони от екрана, заедно с техния размер в точки. Например, ширината на колоната „Партньор“ е 220. Ако искаме да я разширим, написваме по-голямо число, примерно 300, и натискаме бутона Запис. По същия начин можем и да намалим размера на която и да е колона, просто трябва да посочим по-малко число от стандартно зададените. Ако искаме да скрием някоя колона, в размер написваме 0(нула). Промяната на размера на колоните може да се прави неограничен брой пъти, и за да се видят новите настройки, трябва да излизем и да влезем отново в Плюс минус. Промяната важи за всички фирми в базата. За да върнем стандартните настройки на екрана, трябва да изтрием файла settings.xml от главната директория на Плюс минус. По същия начин се променя и ширината на колоните в екрана на склада.

Добави отговор