Шаблон осчетоводяване на заплати Въпрос на 255 видян

Как мога да променя шаблона за осчетоводяване на заплати? Правя промени, записвам ги, извеждам счетоводните операции. До тук добре. Но, като отворя отново осчетоводяване на заплати, излиза шаблона от програмата, а не този който аз съм променила.

2 Отговора

user-photo
PlaNed на 2020-02-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Опитайте след настройка елементи на шаблона от "Други настройки" да отметнете "Запомни" на на тези елементи!
user-photo
Костадин на 2020-02-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да запишете нанесените корекции в осчетоводяванията трябва да натиснете бутон "Запиши настройки". Ще се появи въпрос Желаете ли да запишете настройките за всички фирми? - ако отговорите с Да ще важи за всички фирми. Ако отговорите с Не - ще важи само за фирмата, в която сте.
Ако веднъж сте отговорили с Не за конкретната фирма и в последствие искате да направите промени за нея, то при презапис отново трябва да отговорите с Не.

Добави отговор