Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1323 видян

По фактура за покупка клиента направил частично плащане по банков път. Как може да се въведе това плащане в програмата?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-10-05 2 - Беше ли полезен отговорът?
Плащането по документа се въвежда по следния начин:
- Стартира се меню Операции / Банкови операции и в поле Банкова сметка (водеща) се избира банковата сметка;
- От падащото меню Вид операция: се избира Банка получаване пари по фактура и в поле Аналитичен признак се избира клиента;
- С избор на бутон Неплатени документи се отваря екран за избор на документ по който се извършва плащането;
- Маркира се документа и в поле Плащане се въвежда сумата платена от клиента. За да се разпредели въведената сума върху маркирания документ е необходимо да се отговори положително на въпроса, който се задава от програмата.
- Натиска се бутон Избор и въведеното плащане се прехвърля в основния екран;
- Операциите се записват с избор на бутон Запиши операциите.

Добави отговор