Хронологична ведомост за сметка за определен период Въпрос на Плюс Минус 966 видян

Как да изведа хронологична ведомост за сметка 402 за перод 2012 – 2016 г.?за перод 2012 – 2016 г.?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-03-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
От меню Отчети/Интервал на отчетите - задава се период 01.01.2012 - 31.12.2016
Вариант 1: От меню Отчети/Хронологична ведомост/Подробна/За сметка и се извежда за сметка 402. В справката имате информация за оборотите по сметката.
Вариант 2: От меню Отчети/Оборотна ведомост/Синтетична, извежда за сметка 402. Когато се натисне с двоен клик на мишката върху дебитното или кредитното салдо се отваря екран със документите от където се е формирал оборота.

Добави отговор