Финансирания Въпрос на zdm 362 видян

Здравейте! Сметка 754 Финансиране за дълготрайни активи не я намира в сметкоплана на отчетите. Оборотната ведомост я извежда, но в баланса не фигурира. Как мога да я допълня?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се добави нова сметка в сметкоплана, е необходимо да се избере бутон Добави и да се попълнят колони Код и Наименование.
user-photo
zdm на 2019-08-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
В сметкоплана 754 съществува, но в изготвянето на финансов отчет тази сметка не се чете. От настройка на сметкоплан във финансови отчети въпросната сметка 754 я няма, но там няма функция за добавяне.
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Редактирането на сметките, които постъпват в годишните отчети се прави от Справки / Годишни отчети / Бутон Настройка сметкоплан. Допълнително информация може да откриете в помощната информация.

Добави отговор