Фактури за покупка и продажба във версия плюс-минус 7 Въпрос на shstanchev 1088 видян

Работя с Плюс-минус някъде от 2001година...
Досега имах възможност самостоятелно да редактирам фактурите, за да ги пригодя към моят начин на работа.
Виждам че това няма да може да стане в новата версия. Нещата остават в ръцете на разработчиците.
Вярвам че ще се съобразите с нашите потребности, забележки и т.н.
Целта на моите постове е да си помогнем взаимно, а не да скачам срещу промените.

1. Относно визията - оцветете полетата в които можем да въвеждаме данни. Например в бледо синьо.
2. Относно Функционалността.
2.1 В полетата за стойност по възможност да може да въвеждаме стойността чрез формули. Например =144/1.2 и в полето да се визализира числото 120
2.2 В полетата за стойност при работа с цифровата клавиатура в режим "БДС" и при въвеждане на напр. 1,56 не се разпознава като число.

ВАЖНО!!! 
2.3А

Моля създайте фактури за покупка/продажба на стоки която да може да работи "синтетично". Т.е. да няма нужда да се въвежда аналитичност на стоката, брой, единична цена;

Да се въвежда само: Фактура номер, дата, котрагент, основа на сделката, начин на плащане.

Ние не сме нито складови работници, нито магазинери... Клиентите ни които имат складов софтуер носят отговорността за аналитичното движение на стоките.

 

2.3Б

Моля създайте фактура за покупка на стоки която да може да работи с "коректив надценка". Т.е. да въвеждаме и продажната цена. Аз все още ползвам за фирми нерегистрирани по ДДС една ваша фактура "+Ф" която за "коректив надценка и ДДС" счетоводната сметка е 308. Като съм си редактирал и една от новите "+ФЕ" за работа при фирми регистрирани по ДДС.

Това се налага при клиенти, които не са въвели складов софтуер и като ни предават фактурите на гърба на съответната фактура описват продажната обща стойност.

 

Имал съм десетки ревизии и никога не ми е правена забелжка относно двата начина на водене на синтетично отчитане на стоките.
Среден квартален хранителен магазин в момента предава за осчетоводяване около 200-300 фактури за покупка месечно. След 01.10.2019 със сигурност фактурите ще набъбнат и това обхождане на полетата във фактурите допълнително ще ни натовари освен че трябва да мигрираме на нова платформа...

Прилагам снимки на двата варианта които съм си доработил самичък и които в новата версия вече не мога да ползвам. Първата сника е на въведените във фактурата данни а втората на осчетоводяването. Регистирана и нерегистрирана по ДДС.

https://lh3.googleusercontent.com/8dGKi1yCgigTzG-0rPqM6YDySKvmMdUL0RutgByOilABhrkljn4g3SgtPgbTFiOTprbG_GcELeFgii3sxHB1AzBgAXVA1dXsC-8boHe1gk0f9zelhMurrejBO_UQ5qOPeurz6iy8QBdKWBFJRt6hBUBn4ePz7Q49-Q8GJywcMXTS4zWMjw8fP0DbxFW_ubaVvhZGOXQop2GxGGfPNf-kKUhdAfG2oBBOLsQkpsVcu_h1B3gK2YshD9uo8IfYOzedIlD_Fqo0oo4J39iHHJ9zK_zwJvzPeRCkxfamNSJ4hOxIS7TbO631vh3ZH4gIxcDtg2kFfWMDsf4sANsPXoh_8Stjz3YZWkdhvzbMAq-vdG61z9-AjRDp6OPUrGViVvoGxdsq_oqlk6WWcuZSHQtR1YObReH2KIzXjfpohts00KdhDsV3mKguqAhEnTVNfUWIknISoc5O9XvOtGiDQPJmqxx9IZZsi-C-l2UCpbJ6SxiTk03VNYEb2B4Gbg-n7V5wAcBUgwy3gSfdPjGIVqEqTOJNa0Tpl1Yv8GinbwmEOu8M86Q0zIny7bGhVVOBpla7T1aqJKM4g5V4aVpkF4sO7eYZnS8j1_UTwSXuo4ytiPoluI3TqHpXfvn9rqRqKKnRZAh2bvxXt1xsntu956bNpCN7iJ8ojOk=w1282-h718-no

https://lh3.googleusercontent.com/BzbAvtQRC6IX7apnEiGQ3byXD0gK-qFYrl0meZgwQJ2eBWnq2P6NpIpwNeAwclpDguq6jCs5zxqZZtUApqHnfe2nZuxxGBcHCmefq7GhIoILdmM9Zwbmp2plugiR3bGg_pHf6NuHPopRSLo2g5zd1C-sr01XB1nXzwBUmJuiYZYzyqBxyHhIErMXd3H3IGanAnuom5zYt_pXASMglkSMMmfXU9JXpnoXsOLHbtP8fvAIadGuTkY38NGAPRGzI7S5d4L5e3jUisVZNvE0jScALZykl-WFYgDanbnf4B4tPsUBacNReN3eHdAeq0_He4RHb1kOLZNWgamdBW8FpPD_nl2zApwVB5cS_SxixDC40xZtzzFREaqbi4joAhY4u7JyURSC-I2BqtJlYSXi54WWqi11JvdqNCKwLjkFmyVqit3tsCoEKZ8TdTSJtLMSrbCzic2jLuvhUnWKyKcSN7496NDCf2q4R_lf-FQP-yIPaUJrsxBLFBueaYjHUOm5BHM65Wj1gX8MHo56tYo0A7hfSjO1LRdJoN1HaX1OUtnTGzfOkZWATD-wQWfQ2Oltrqfv83ZmKRJ6T779PlgqFKULXCFEVLWHtB55f951eTsRMbLe7OJ1jk0mLlTyYWT35wxOgHDZc_Hf2jwV0vLPxKcJr2AG1QOD1no=w1124-h284-no

https://lh3.googleusercontent.com/KqJgtnzzfUYz29W4cz5NFrEor1XV57EP0f5Z8sJ7hEswRg16apZxBBg9a3-65rud7Wrvx-3219Mau3L2FEgvwHRCfuB9MDXW_u1cU64ZY8_i88jdy88nAi603XHaOD3M1M8AG3fKkBuKR_c9ns4E7ZTjf_cN6sgNXqmO0fVgy798Ji7BCWx5VLb4m5IWmc_ILf2SuYUucH8uy9gq9CSgI8lZ0_0HVzTd7zXCvMzztdBD1XWrKdykPjY7DlI7duaMtmGB01I6bVIqVwtChobydTcGIC5s1hrEWY6R1NzodLYC6Xf0xa4gTyD_H3bVw5vopdomFmK41rNjQGzM8UiwDJ6Y2fODSGAOBq0IEIGKJz19CYGceMGEWChXVoV0IqgdJWrXjwf64Q9VHx2diHlHy3gimPZwftaWfGtJHmGIRS6ODckHRcBrl2bZ72_Wt3_Njt8ZBV874brQYABZTCr_5pie5CdkDtPVPeNu8OC1vXIo9L0Df09YKBiu95fxXRqaB_WaUkSAi4u1RO5iuOGwNanjWbHYOGQs-dmbz3iox_fHYDHzA8fjR7OXNGjZu3a7Td2f4siZmkgOkVqIS0VJJLl2A-UQx8ZBefAoW1NxUR0t-ZGeQOY-BHU8uZP0CN8RrAD3OMGBVlQREy2EyMbAbidIAgcOQCo=w1244-h718-no

https://lh3.googleusercontent.com/EJWoPjd1MOKnef7PK1Creowiaex_i45QwvbCCgt9PCiCWE-XTnVFU9ooeaA0lnRWSSsidk8N10ubU3Exkmy5eX4iGTMexo5dNbrwxBLQweM1E6Jyk-_XQe9YRthMUvuXg5SBEPTx7nkXrEk-VsCfPe7-EqF8FHqaMlbmeJHSTVX_02inZOdlenKmHP0SMM2yoqQ3nGJuNCJxW7oN_8s3unx8mGpgeo4kchE5aDUTlUUlCkwxBoKtNZHZiTxAdJn_wLxMGUSZcwscubmqnRDY_LO837L0JW_zFGSguczXf1ZT7vDtVC4EzXN1W37JM2-wWt0LxTQXTYqDC1IbQVbXRSlwaGoGJBSry-i14Zy202HCjzy6Eq9jV1lA6hKA9zFIg8Hno3PBueOv9_kmQ2qVXlOULwkZ4KVbcvi9QoFLveg7Xl0orHbbZHb3PQ3ed00_3LBR3kwTit3DQC8z554ZtEfONL-KHA5iGX5j5ZM9-jY6KdI_PbI1iR8l3a0zm58odVJ69VU0gWnmn8BgbeqZdtWgJ2RCdfSrmAG9_LVVljegZxPPtMOE3pIfKon5Igp1cQwGSeQTfFszHX6cmsgJUnm18l6yjYAjuujyQFU5qQbphCbNFvwJSZ8m1zsx2lExQ-865yKdqdmXphYFwZXWUj21N_IQp-I=w1398-h264-no

11 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-02 1 - Беше ли полезен отговорът?
Посочените предложения ще бъдат обмислени и при необходимост ще бъдат добавени.
Относно точка 2.3А в документите задължително трябва да се извиква аналитичност. Тя може да бъде или главна аналитичност СТОКИ (ако няма поданалитичности) или някоя обща поданалитичност. Не е задължително да се въвежда количество и цена, а може само Стойност.
Отнсно точка 2.3Б посочената операцията може да бъде въведена с допълнителен документ например: Мемориален ордер с тип МО и файл typeOperations.pm. Друг вариант е да се пише по имейл за доработка срещу допълнително заплащане.
user-photo
shstanchev на 2019-08-02 3 - Беше ли полезен отговорът?
Моля реагирайте ми поне на ..........

2.2 В полетата за стойност при работа с цифровата клавиатура в режим "БДС" и при въвеждане на напр. 1,56 не се разпознава като число.

Не съм само аз потребителя с БДС клавиатура. Не искам да си "разхождам" ръката извън цифровата клавиатура заради десетичен знак.
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-02 3 - Беше ли полезен отговорът?
Това е настройка на регионалните настройки на компютъра, а не на програмата.
user-photo
shstanchev на 2019-08-02 2 - Беше ли полезен отговорът?
В Плюс минус 6 и в Ексел ми приема знака за точка.
В Плюс минус 7 и във Уърд ми приема знака за запетайка?!

В регионалните настройки ми е избрана точка.
user-photo
ltd_komers на 2019-08-02 1 - Беше ли полезен отговорът?
Осчетоводявам една фактура за покупка. Този доставчик си начислява 0.10 лв.за фактура. тези стотинки ги отнасям към стойността на купената стока.За целта корегирам общата стойност ръчно. Обаче в новата версия не ми позволява да го направя.Записвам новата стойнос,но като натисна ентър ,пак ми дава стойността ,изчислена автовматично.
Защо не може да се коригира ръчно сумата? Това се налага доста често.Данъчната основа може да се променя ,обаче на самия ред на стоките не става.
user-photo
shstanchev на 2019-08-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Оправих си проблема със запетайката.
Благодаря за отговорите!
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Невъзможността за промяната на стойността е с цел да не стават грешки. Може да се промени цената, за да се отрази в стойността.
Друга възможност е от екран Настройки да се използва отметка Транспортни разходи. В поле Транспортни разходи суми се въвежда стойноста за разпределение и от падащото меню Разпределение на база да се избере вида на разпределението.
user-photo
ltd_komers на 2019-08-02 1 - Беше ли полезен отговорът?
Добавете някаква възможност за промяна на стойността.Защото много често имам продажба на стоки,които са на бройка,но аз трябва да ги превърна в кг. -примерно са продадени 5 бр.х22 лв.-110 лв.Обаче аз трябва да ги въведа в кг.Например 110 лв. са ми 78.57 кг х1.4 и се налага понякога да се закръгля.Нека е пак от настройки, на който не му трябва да не го ползва.Иначе ще се губи много време да се наглася цената до 7-8 знак след дес.знак
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
В документите е добавена възможност за работа с две мерни единици. Колоните могат да бъдат добавени от помощното меню от екран Настройки на колоните. Във Вашият случай основната мярка да е брой, а мярка 2 да е кг.
user-photo
ltd_komers на 2019-08-02 1 - Беше ли полезен отговорът?
Е,как да стане това-Стоките се доставят в кг.После при продажба се продават или пак в кг или при искане на клиета в бр.или в метри.Примерно от 200-250 фактури месечно,около 150 са в бр, около 10-15 са в метри и останалите са си в кг.За всяка фактура ли да сменям настройката?
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Добавени са шаблони за бързо въвеждане на Фактури покупка. Необходимо е да се изтегли отново версията, получена по имейл и да се инсталира в същата папка.
Шаблоните се стартират от Типови операции меню Шаблон.

Добави отговор